Kunnallisvalitus on valitus, jolla valitetaan kunnanvaltuuston päätöksistä. Se tehdään hallinto-oikeudelle. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnan jäsenyyden tarkempi määritteleminen on tarpeen valituskelpoisuuden hahmottamiseksi. Kunnana jäsen voi olla; henkilö, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on. Valituksen voi tehdä myös yhteisö tai säätiö, jonka kotipaikka on kunnassa. Kunnallisvalituksen tekemiseen kelpoinen kunnan jäsen voi myös olla se, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa.

oikaisuvaatimus

Useimmissa tapauksissa on tehtävä oikaisuvaatimus ennen kunnallisvalitusta. Kunnallisvalitus voidaan tehdä päätöksestä, joka on annettu oikaisuvaatimuksen johdosta. Jos päätöstä ei oikaisuvaatimuksen perusteella muuteta, vaatimuksen tekijä voi valittaa edelleen kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen. Esimerkiksi kunnanhallituksen päätöksestä pitää siis ensin tehdä oikaisuvaatimus, mutta jos vaatimus ”ei tehoa” ja ollaan edelleen tyytymättömiä, voidaan tehdä kunnallisvalitus. Lisäksi jos päätös oikaisuvaatimuksella muuttuu, voi kuka tahansa kunnan jäsen tehdä asiasta kunnallisvalituksen.

kunnallisvalituksen tekeminen

Valtuuston päätöksesta ja kuntayhtymän ylimmän toimielimen päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen ensivaiheen muutoksenhakukeinona.

Kunnallisvalituksen voi tehdä ainoastaan laillisuusperusteella. Se tarkoittaa, että valittaa voidaan vain lainvastaisesta päätöksestä. Päätös voi olla lainvastainen esimerkiksi siksi, ettei viranomaisella ole lain mukaan ollut oikeutta tehdä kyseisen kaltaista päätöstä, tai siksi, että esteellinen henkilö on osallistunut päätöksentekoon. Tällöin sanotaan, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisena ja aikaa sen tekemiseen on 30 päivää siitä, kun päätös on saatu tiedoksi. Valituksessa kerrotaan ensinnäkin, mistä päätöksestä valitetaan. Lisäksi valitukseen kirjataan, millä tavalla tehty päätös on lainvastainen.

Hallinto-oikeus voi todeta, että valitukseen on ollut syy ja päätös on lainvastainen. Se ei voi kuitenkaan tehdä uutta päätöstä, vaan se palauttaa asian takaisin kunnan viranomaiselle. Viranomainen, joka teki alkuperäisen päätöksen, käsittelee siis asian uudelleen.

Hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle.


Lue lisää hallintoasioiden muutoksenhausta.

Lähde §: hallintolaki


Suomen Juristit Oy
12.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.