Kunnallisvalitus on valitus, jolla valitetaan kunnanvaltuuston päätöksistä. Se tehdään hallinto-oikeudelle. Kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen, sekä kuka tahansa kunnan jäsen.

Kunnallisvalituksen voi tehdä ainoastaan laillisuusperusteella. Se tarkoittaa, että valittaa voidaan vain lainvastaisesta päätöksestä. Päätös voi olla lainvastainen esimerkiksi siksi, ettei viranomaisella ole lain mukaan ollut oikeutta tehdä kyseisen kaltaista päätöstä, tai siksi, että esteellinen henkilö on osallistunut päätöksentekoon. Tällöin sanotaan, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisena ja aikaa sen tekemiseen on 30 päivää siitä, kun päätös on saatu tiedoksi. Valituksessa kerrotaan ensinnäkin, mistä päätöksestä valitetaan. Lisäksi valitukseen kirjataan, millä tavalla tehty päätös on lainvastainen.

Hallinto-oikeus voi todeta, että valitukseen on ollut syy ja päätös on lainvastainen. Se ei voi kuitenkaan tehdä uutta päätöstä, vaan se palauttaa asian takaisin kunnan viranomaiselle. Viranomainen, joka teki alkuperäisen päätöksen, käsittelee siis asian uudelleen.

Kunnallisvalitus voidaan tehdä myös päätöksestä, joka on annettu oikaisuvaatimuksen johdosta. Jos päätöstä ei oikaisuvaatimuksen perusteella muuteta, vaatimuksen tekijä voi valittaa edelleen kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen. Esimerkiksi kunnanhallituksen päätöksestä pitää siis ensin tehdä oikaisuvaatimus, mutta jos vaatimus ”ei tehoa” ja ollaan edelleen tyytymättömiä, voidaan tehdä kunnallisvalitus. Lisäksi jos päätös oikaisuvaatimuksella muuttuu, voi kuka tahansa kunnan jäsen tehdä asiasta kunnallisvalituksen.

Hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Nopeaa apua lakiasioihin.