Velat ja vakuudet

Yritys joutuu usein alkutaipaleellaan turvautumaan ulkopuoliseen rahoittajaan eli pankkiin. Yrityksen on mahdollista saada valtiolta Startti-rahaa, jota ei kuitenkaan tarvitse maksaa takaisin. Tämä ei aina riitä, sillä pääomaa tarvitaan joskus moniin kustannuksiin. Pankit rahoittavatkin yrityksiä, mutta vakuuksien määrittäminen perusteilla olevan yrityksen markkina-arvon pohjalta saattaa olla hankalaa.Tästä syystä voi olla aiheellista suosia esine- tai henkilövakuuksia, jotka turvaavat velkojien saatavan tehokkaammin, ja näin ollen yritys voi hyötyä esimerkiksi pienemmistä koroista. Ilman asianmukaista takuuta yrityksen rahoituksen saanti voi vaarantua. Laki24 sivuilta löydät laajasti tietoa yritykselle suunnatuista veloista ja vakuuksista.

Lupa velallisen vaihdokseen on edellytys velallisen vaihtumiselle ›

Lupa velallisen vaihdokseen tarvitaan yleensä silloin, kun velkoja vaihtuu. Pääsääntöisesti velallinen vastaa itse suorituksen täyttämisestä velkojalle, eli velan maksamisesta. Lupa velallisen vaihdokseen saadaan velkojalta Velallisen vaihdokseen on saatava velkojan lupa tai suostumus. Ilman velkojan suostumusta ei velallinen voi pätevästi luovuttaa velvollisuutta suorituksen täyttämiseen kolmannelle. Joissakin tilanteissa velallisen vaihdos on mahdollinen ilman suostumustakin. Lain määräys voi mahdollistaa Lue lisää ›

Panttaus

Velkoja voi lainapäätöksen yhteydessä vaatia velalliselta panttaussitoumuksen, joka osaltaan varmistaa velallisen velkojen maksun. Mikäli velallinen ei velan erääntymiseen mennessä maksa velkaansa, voi velkoja realisoida pantin. Pantti voi velkojan hyväksynnällä kohdistua esimerkiksi arvopapereihin, kiinteistöön, maa-alueeseen, osakkeisiin tai muuhun esineeseen, jolla on rahallista arvoa.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua velkaan ja vakuuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Takaus ja panttaus

Takauksessa on kyse henkilövakuudesta ja panttauksesta puolestaan esinevakuudesta. Arkikielessä niistä puhutaan kuitenkin usein ristiin.

2

Kiinteistön panttaus

Kiinteistö pantataan hakemalla sille kiinnitystä. Tällöin kiinnitetystä kiinteistöstä saadaan panttikirjat, jotka toimitetaan velkojalle.

3

Vakuusarvot

Vakuusarvolla tarkoitetaan lainan vakuudeksi kelpaava osuutta omaisuuden markkina-arvosta eli ostohinnasta.

4

Juokseva velkakirja

Juoksevalla velkakirjalla tarkoitetaan velkakirjan haltijalle sekä nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen asetettuja velkakirjoja.