Velan vakuudet

Pankkitakaus auttaa velallista ja tuo turvaa velkojalle ›

Pankkitakaus on pankin antama vakuus takausta tarvitsevan puolesta. Yleisemmin takaus on sitoumus, jolla sitoumuksen antaja, eli takaaja lupautuu velkojalle vastuuseen kolmannen henkilön velasta. On melko tavallista, että esim. yritykset tarvitsevat rahaa ainakin liiketoiminnan aloittamista ja suurimpia investointeja varten. Yleensä maksukyky osoitetaan juuri takauksilla. Takaajien olemassaolo antaa rahoittajalle turvaa rahojensa takaisinsaannista. Pankkitakaus on merkki turvallisesta liiketoiminnasta. Pankkitakauksessa Lue lisää ›

Kovenantti on luottosopimuksen erityisehto ›

Kovenantti on luottosopimuksen vakuuden korvaava erityisehto. Kovenanttia kutsutaan myös sopimusvakuudeksi. Kovenantit ovat tavallisia kansainvälisessä yritysrahoituksissa. Luottosopimukseen asetetut kovenantit voivat koskea esimerkiksi luotonhakijayrityksen omavaraisuusastetta tai muuta rahoitusrakennetta. Ehdon rikkoutuessa, –eli tilanteissa kun esimerkiksi yrityksen omavaraisuusaste jää liian pieneksi – luotonantaja voi nostaa antamansa luoton korkotasoa tai joskus jopa irtisanoa koko luoton. Kovenantti vastaa siis vakuutta, eli luotonantaja Lue lisää ›

Julkisyhteisötakaus takauksen muotona ›

Julkisyhteisötakaus voi olla esim. velan vakuudeksi annettava takaus. Vakuudella tarkoitetaan yleensä luoton tai muun velan maksun takeena olevaa asiaa. Se voi olla esim. velan vakuutena olevaa omaisuutta tai lainan vakuudeksi asetettua takausta. Takaus on sitoumus, jolla takaaja (sitoumuksen antaja) lupautuu velkojalle (esim. pankki) vastuuseen kolmannen henkilön velasta. Sanottu kolmas henkilö olisi tässä siis päävelallinen. Vakuudet Lue lisää ›