Miten erityisen oikeuden kirjaamista haetaan?

Erityisen oikeuden kirjaamista haetaan siinä maanmittaustoimistossa, jonka toimialueella kiinteistö sijaitsee. Hakemuksessa on yksilöitävä oikeus, jota pyydetään kirjattavaksi ja oikeuden perustamista tai siirtämistä osoittava sopimus tai muu asiakirja on alkuperäisenä liitettävä hakemukseen. Kirjaamishakemuksessa on yksilöitävä hakija sekä kirjaamisen kohde. Erityisen oikeuden kirjaamisen kohteena voi olla kiinteistö tai kiinteistörekisteriin merkitty kiinteistöjen yhteinen alue, kiinteistön lainhuudatettu määräala, taikka kirjattu käyttöoikeus, jolla on sitä varten ns. laitostunnus.

Kirjaamista saa hakea kirjattavan oikeuden haltija ja kiinteistön omistaja. Erityisen oikeuden kirjaaminen voidaan poistaa oikeudenhaltijan hakemuksesta tai voimassaoloajan päätyttyä kirjaamisviranomaisen aloitteesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.