Kirjaamisen kohdistaminen

Tyypillisimmin erityinen oikeus kohdistuu kiinteistöön kokonaisuudessaan. Erityinen oikeus voidaan kirjata kohdistumaan myös pelkästään kiinteistön tiettyyn määräalaan. Mikäli kirjaamisen kohteena on määräala, edellytetään kuitenkin, että erityisen oikeuden perustajalla on lainhuuto kiinteistöön tai kyseiseen määräalaan.Erityinen oikeus voidaan myös joissakin tapauksissa kirjata myös toiseen oikeuteen, kuten maanvuokraoikeuteen. Esimerkiksi henkilö A omistaa kiinteistön, johon on kirjattu maanvuokraoikeus henkilölle B. Tämän jälkeen henkilön B maanvuokraoikeuteen voidaan kirjata huoneenvuokraoikeus henkilölle C. Edellytyksenä on, että henkilön B maanvuokraoikeus on kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Nopeaa apua lakiasioihin.