Mitä oikeusvaikutuksia erityisen oikeuden kirjaamisella on?

Erityinen oikeus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjattuna nauttii julkista luotettavuutta. Erityisen oikeuden kirjaamisella on siten paljolti lainhuudolle säädetyt oikeusvaikutukset. Jos kiinteistöön on perustettu useita kirjattavia erityisiä oikeuksia eikä niitä kaikkia voida toteuttaa samanaikaisesti, ensin perustettu oikeus jää pysyväksi. Myöhemmin perustettu oikeus syrjäyttää kuitenkin aikaisemman, mikäli se on ehditty aikaisemmin kirjata eikä oikeuden haltija oikeutta perustettaessa tiennyt aikaisemmin perustetusta oikeudesta.

Erityisen oikeuden haltija yleensä turvaa asemansa esim. kiinteistön luovutustilanteiden varalta, kun hän hakee oikeutensa kirjaamista ja kirjaaminen hyväksytään. Lisäksi on merkitystä tietoisuudella muista oikeustoimista eli vilpittömällä mielellä.

Nopeaa apua lakiasioihin.