Onko kiinnitysten yhdistäminen paikallaan?

Kiinteistön omistajan hakemuksesta ja panttioikeuden haltijan suostumuksella samalla tai peräkkäisillä etusijoilla olevat kiinnitykset saadaan yhdistää yhdeksi kiinnitykseksi. Yhdistetty kiinnitys saa saman etusijan kuin yhdistetyistä kiinnityksistä huonoimmalla sijalla olevalla kiinnityksellä on.

Yhdistetyn kiinnityksen rahamäärä voidaan hakijan pyynnöstä ja panttioikeuden haltijan suostumuksella alentaa yhdistettävien kiinnitysten yhteenlaskettua määrää pienemmäksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.