Oletko tyytymätön kirjaamisasiassa annettuun päätökseen?

Muutosta kirjaamisviranomaisen kirjaamisasiassa antamaan lopulliseen ratkaisuun saa hakea valittamalla maaoikeuteen. Kun kirjaamisasia on ratkaistu toisin kuin hakija tai muu asiaan osallinen on pyytänyt, kirjaamisviranomainen liittää toimituskirjaan kirjallisen valitusosoituksen.

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää ratkaisun tekemisestä. Muutoksenhakijan on viimeistään valitusajan päättymispäivänä puhevallan menettämisen uhalla toimitettava valituskirjelmä asianomaiselle kirjaamisviranomaiselle. Kirjaamisviranomainen toimittaa valituksen siihen liittyvine ratkaisuasiakirjoineen toimivaltaiselle maaoikeudelle.

Tyytymättömyyttä ei kirjaamisasioissa annettuihin ratkaisuihin muutosta haettaessa tarvitse ilmoittaa. Muutosta maaoikeuden ratkaisuun kirjaamisasiassa haetaan valittamalla korkeimpaan oikeuteen, mikäli korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Nopeaa apua lakiasioihin.