Lastensuojelun tarpeessa olevalle lapselle voidaan avohuollon tukitoimenpiteenä järjestää tukihenkilö tai tukiperhe. Lastensuojelun tavoitteena on käyttää mahdollisimman kevyitä keinoja tilanteen ratkaisemiseksi, ja tukitoiminta onkin hyvä tapa ennaltaehkäistä ongelmia sekä tukea lapsen kehitystä ja vanhemman jaksamista.

Tukihenkilö- tai tukiperhetoiminnan järjestäminen kirjataan lastensuojelun asiakassuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan yhdessä lastensuojelun asiakkaan ja tukihenkilön tai -perheen kanssa. Tukitoiminnan suunnittelussa otetaan aina huomioon lapsen ja perheen yksilöllinen tarve. Myös tukitoiminnan kestosta ja säännöllisyydestä sovitaan tapauskohtaisesti.

Tukihenkilö voi olla vapaaehtoinen tai ammattilainen. Vapaaehtoisena tukiperheenä voi toimia yksin asuva henkilö, pariskunnat taikka perheet joissa on myös muita lapsia. Vapaaehtoisille tukihenkilöille ja -perheille annetaan valmennusta ja koulutusta, ja lapsen sosiaalityöntekijä pitää yhteyttä heihin tukitoiminnan toteuttamisesta.

Tukitoiminnan muoto ja toteutus perustuu lapsen yksilölliseen tarpeeseen ja lastensuojelun tavoitteisiin. Tukihenkilön on tarkoitus toimia lapselle ulkopuolisena turvallisena aikuisena, jota tavataan esimerkiksi kerran viikossa muutaman tunnin ajan. Tuetun ja tukihenkilön tapaamiset voivat olla hyvinkin yksinkertaisia, kuten kahvilla käymistä, pelailua ja jutustelua. Tukihenkilö voi myös viettää aikaa sekä lapsen, että vanhemman kanssa, mikäli sen katsotaan olevan hyödyllistä.

Myös tukiperheessä lapsi voi osallistua perheen normaaliin arkeen. Tärkeintä on, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja saa tarvitsemaansa tukea. Yleensä lapsi viettää tukiperheessä esimerkiksi viikonlopun kerrallaan, mikä voi tukea myös vanhempien jaksamista.


Lähde §: lastensuojelulaki, sosiaalihuoltolaki

Lue lisää lastensuojelun toteuttamisesta.


Suomen Juristit Oy / Trainee
24.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.