Tiettyjen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä dopingrikos voidaan tuomita myös lievänä ja törkeänä. Arvioinnin lähtökohtana on dopingrikoksen tuunnusmerkistö.

Dopingrikoksesta tuomitaan henkilö, joka laittomasti valmistaa tai yrittää valmistaa dopingainetta, tuo tai yrittää tuoda maahan dopingainetta, tai myy, välittää, toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää dopingainetta. Dopingrikoksesta tuomitaan myös se, joka pitää hallussaan dopingainetta todennäköisesti tarkoituksenaan levittää sitä laittomasti.

lievä dopingrikos

Mikäli dopingrikos, ottaen huomioon dopingaineen määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi dopingrikokseksi.

Lievästä dopingrikoksesta tuomitaan sakkoa.

törkeä dopingrikos

Kyse on törkeästä tekomuodosta, mikäli dopingrikoksessa

  • rikoksen kohteena on huomattavan suuri määrä dopingainetta,
  • tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä,
  • rikoksentekijä toimii sellaisen rikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen ryhmän jäsenenä, tai
  • dopingainetta levitetään alaikäisille.

Lisäksi törkeään tekomuotoon syyllistyminen edellyttää, että dopingrikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Dopingaineen määrä voi toimia törkeän tekomuodon perusteena silloin, kun kyseessä on huomattavan suuri määrä. Kynnys on asetettu korkeammalle kuin todennäköistä levittämistarkoitusta arvioidessa. Huomattavan suuri määrä on kyseessä esimerkiksi silloin, kun dopingainetta riittää myytäväksi kymmenelle hengelle muutaman kuukauden käyttöä varten.

Tapauksessa KKO 2008:51 tekijä on pitänyt hallussaan niin suuren määrän dopingaineita, ettei voida pitää uskottavana, että hän olisi pitänyt aineita hallussaan vain omaa käyttöään varten. Kyseessä ei kuitenkaan ollut sellainen huomattavan suuri määrä, että kyseessä olisi ollut törkeä dopingainerikos. Vastaavaan ratkaisuun päädyttiin tapauksessa KKO 2009:67.

Sen sijaan huomattavaa taloudellista hyötyä voidaan tavoitella tätä pienemmillä määrillä dopingainetta, mikäli kyseessä on erityisen arvokas aine.

Törkeästä dopingrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.


Lue lisää dopingrikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 15.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.