Dopingrikoksesta tuomitaan henkilö, joka laittomasti

  • valmistaa tai yrittää valmistaa dopingainetta,
  • tuo tai yrittää tuoda maahan dopingainetta, tai
  • myy, välittää, toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää dopingainetta.

Dopingrikoksesta tuomitaan myös se, joka pitää hallussaan dopingainetta todennäköisesti tarkoituksenaan levittää sitä laittomasti. Todennäköistä tarkoitusta arvioidessa otetaan huomioon muun muassa hallussapidetyn aineen määrä.

Tapauksessa KKO 2008:51 tekijä on pitänyt hallussaan niin suuren määrän dopingaineita, ettei voida pitää uskottavana, että hän olisi pitänyt aineita hallussaan vain omaa käyttöään varten. Lisäksi tekijän hallusta oli takavarikoitu eri lääkeaineita koskevat hintataulukot ja hänen tekemistään kalenterimerkinnöistä ilmenevät luvut ja henkilöiden nimet. Korkein oikeus katsoi tekijän pitäneen dopingaineita hallussaan todennäköisesti tarkoituksenaan levittää niitä laittomasti, ja hänet tuomittiin dopingrikoksesta.

Dopingrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

dopingaine

Dopingaineella tarkoitetaan synteettisiä anabolisia steroideja ja niiden johdannaisia, testosteronia ja sen johdannaisia, kasvuhormonia, sekä kemiallisia aineita, jotka lisäävät testosteronin, sen johdannaisten tai kasvuhormonin tuotantoa ihmiskehossa.

Dopingrikos edellyttää, että toiminta on laitonta. Näin ollen esimerkiksi myös dopingaineena pidettävän kasvuhormonin maahantuonti ei ole rikos silloin, kun se on tarkoitettu lääkekäyttöön ja siihen on tarvittava lupa.

Huomioitavaa onkin, että sama aine voidaan luokitella dopingaineen sijasta huumeeksi tai lääkkeeksi. Jos kyseessä on huumeeksi luokiteltava aine, sovelletaan yleensä huumausaineita koskevia rikossäännöksiä. Jos taas kyseessä on lääkkeeksi luokiteltava aine, kyseessä on yleensä dopingrikos.


Lue lisää lääkerikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 15.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.