Luvaton käyttö voidaan tuomita myös lievänä tai törkeänä. Kyseessä on luvaton käyttö, mikäli henkilö luvattomasti käyttää toisen irtainta omaisuutta taikka kiinteää konetta tai laitetta. Luvattomana käyttönä ei pidetä suojaamattoman langattoman tietoverkkoyhteyden kautta muodostetun internet-yhteyden käyttämistä.

Lievä luvaton käyttö

Mikäli luvaton käyttö, huomioon ottaen se, että rikos ei ole omiaan aiheuttamaan merkittävää vahinkoa tai haittaa, tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi luvattomaksi käytöksi.

Lievästä luvattomasta käytöstä tuomitaan sakkoa.

törkeä luvaton käyttö

Mikäli luvattomassa käytössä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa tai haittaa, ja luvaton käyttö on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi luvattomaksi käytöksi.

Rikoksen uhrille aiheutuvaa vahinkoa ja haittaa arvioidaan suhteessa uhrin oloihin. Erityisen tuntuvaa vahinkoa ja haittaa voi olla esimerkiksi invalidille valmistetun kulkuvälineen sellainen luvaton käyttö, joka estää pitkäksi aikaa vammaisen henkilön liikkumisen.

Törkeästä luvattomasta käytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää luvattomasta käytöstä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 13.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.