Säännöstelyrikos voidaan tuomita myös lievänä tai törkeänä. Arvionnin pohjalla on säännöstelyrikoksen tunnusmerkistö.

Säännöstelyrikokseen syyllistyy henkilö, joka rikkoo tai yrittää rikkoa laissa tai muussa säädöksessä määrättyä tai lain tai säädöksen nojalla annettua säännöstelymääräystä. Nämä säännöstelymääräykset ovat rikoslain ulkopuolisia säännöksiä.

lievä säännöstelyrikos

Teko katsotaan lieväksi säännöstelyrikokseksi, mikäli säännöstelyrikos on kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Arvioinnissa otetaan huomioon tavoitellun hyödyn määrä sekä muut rikokseen liittyvät seikat.

Lievästä säännöstelyrikoksesta tuomitaan sakkoa.

törkeä säännöstelyrikos

Säännöstelyrikos tuomitaan törkeänä, mikäli säännöstelyrikos on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja täyttää jonkin seuraavista törkeysperusteista:

  • säännöstelyrikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä,
  • rikos on omiaan jollakin alueella tai koko maassa aiheuttamaan huomattavaa vaaraa väestön toimeentulolle, yhteiskunnan taloudelliselle toiminnalle tai maan taloudelliselle puolustusvalmiudelle, tai
  • rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti,

Törkeästä säännöstelyrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.


Lue lisää säännöstelyrikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.