Tietoliikenteen häirintä voidaan tuomita myös lievänä tai törkeänä. Tietoliikenteen häirintään syyllistyy henkilö, joka puuttumalla postiliikenteessä taikka tele- tai radioviestinnässä käytettävän laitteen toimintaan tai lähettämällä ilkivaltaisessa tarkoituksessa radiolaitteella tai televerkossa häiritseviä viestejä tai muulla vastaavalla tavalla oikeudettomasti estää tai häiritsee postiliikennettä taikka tele- tai radioviestintää.

Törkeä tietoliikenteen häirintä

Kyse on törkeästä tietoliikenteen häirinnästä, jos tietoliikenteen häirinnässä

  • rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemisessä hyväksi asemaansa laissa tarkoitetun yleistä teletoimintaa, kaapelilähetystoimintaa tai yleisradiotoimintaa harjoittavan laitoksen palveluksessa tai muuta erityistä luottamusasemaansa,
  • rikoksella estetään tai häiritään hätäkutsujen radioviestintää tai muuta sellaista tele- tai radioviestintää, jota harjoitetaan ihmishengen turvaamiseksi,
  • rikos tehdään osana toimintaa, jossa on vaikutettu merkittävään määrään tietojärjestelmiä käyttäen siihen tarkoitettua laitetta, tietokoneohjelmaa tai ohjelmakäskyjen sarjaa, salasanaa, pääsykoodia tai muuta vastaavaa tietoa,
  • rikos tehdään osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa,
  • rikoksella aiheutetaan erityisen tuntuvaa haittaa tai taloudellista vahinkoa tai
  • rikos kohdistuu laitteeseen, tietojärjestelmään tai viestintään, jonka vahingoittaminen vaarantaisi energiahuollon, yleisen terveydenhuollon, maanpuolustuksen, oikeudenhoidon taikka muun näihin rinnastettavan yhteiskunnan tärkeän toiminnon.

Lisäksi törkeän tekomuodon tunnusmerkistö edellyttää, että tietoliikenteen häirintä on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Törkeästä tietoliikenteen häirinnästä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Lievä tietoliikenteen häirintä

Mikäli tietoliikenteen häirintä, ottaen huomioon aiheutetun häiriön laatu tai määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi tietoliikenteen häirinnäksi.

Lievästä tietoliikenteen häirinnästä tuomitaan sakkoa. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää tietoliikenteen härinnästä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 15.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.