Tietoliikenteen häirintään syyllistyy henkilö, joka puuttumalla postiliikenteessä taikka tele- tai radioviestinnässä käytettävän laitteen toimintaan tai lähettämällä ilkivaltaisessa tarkoituksessa radiolaitteella tai televerkossa häiritseviä viestejä tai muulla vastaavalla tavalla oikeudettomasti estää tai häiritsee postiliikennettä taikka tele- tai radioviestintää.

Tietoliikenteen häirintään voi ensinnäkin syyllistyä postiliikennettä estämällä tai häiritsemällä. Postiliikenteellä tarkoitetaan kaikkea postin toimintaa, kuten postin yleispalvelun ja muun postipalvelun tarjontaa. Yleispalvelut ovat sellaisia postipalveluita, joiden tulee olla tarjolla koko maassa. Postipalveluihin kuuluu kirjelähetysten ja yleispalveluun kuuluvien postipakettien säännöllistä keräilyä, lajittelua, kuljetusta ja jakelua maksua vastaan postin lähettäjältä tai toiselta postiyritykseltä postin saajalle tai toiselle postiyritykselle.

Toiseksi tietoliikenteellä tarkoitetaan tele- tai radioviestintää. Tele- ja radioviestinnällä tarkoitetaan kaikkea television ja radion kautta tapahtuvaa viestintää riippumatta siitä, onko kyseessä esimerkiksi puheohjelma, musiikkiohjelma tai elokuva.

Rikoksen tekotavat vaihtelevat teon kohteesta riippuen. Tietoliikenteen häirintään voi syyllistyä esimerkiksi postilaatikkoihin puuttumisella tai häiritsevien viestien lähettämisellä. Olennaista on, että teolla estetään tai häiritään tietoliiikennettä.

Tietoliikenteen häirinnästä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää tietojärjestelmän häirinnästä.

Lähde §: rikoslaki, postilaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 15.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.