Tietojärjestelmän häirintä

Tietojärjestelmän häirinnällä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö aiheuttaakseen toiselle haittaa tai taloudellista vahinkoa joko dataa syöttämällä, siirtämällä, vahingoittamalla, muuttamalla tai poistamalla taikka muulla niihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti estää tietojärjestelmän toiminnan tai aiheuttaa sille vakavaa häiriötä. Tietojärjestelmän häirinnästä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä tietojärjestelmän häirinnästä, ellei asianomistaja itse ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi tai ellei rikoksentekijä rikosta tehdessään ole ollut yleistä posti- tai teletoimintaa harjoittavan laitoksen palveluksessa, taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.