Tietomurtoon syyllistyy henkilö, joka oikeudettomasti tunkeutuu tietojärjestelmään tai muutoin ottaa selon tällaisessa tietojärjestelmässä olevasta tiedosta.

Tietomurrosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä tietomurrosta, ellei asianomistaja itse ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi tai ellei rikoksentekijä rikosta tehdessään ole ollut yleistä posti- tai teletoimintaa harjoittavan laitoksen palveluksessa, taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

teon kohde ja tunnusmerkistö

Tietomurron kohteena on sellainen tietojärjestelmä, jossa sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla käsitellään, varastoidaan tai siirretään tietoja taikka sellaisen järjestelmän erikseen suojattu osa. Tietomurtoon voi syyllistyä kahdella eri tekotavalla.

Tietomurtoon syyllistyy henkilö, joka oikeudettomasti tunkeutuu tällaiseen tietojärjestelmään käyttämällä hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta taikka turvajärjestelyn muuten murtamalla.

Tietomurrosta tuomitaan myös se, joka teknisen erikoislaitteen avulla oikeudettomasti ottaa selon tietojärjestelmässä olevasta tiedosta tietojärjestelmään tai sen osaan tunkeutumatta.

Myös teon yritys on rangaistava. Tapauksessa KKO 2003:36 tekijä oli tietokoneohjelman avulla skannannut läpi osuuskunnan internetiin yhteydessä olevan verkon kaikki osoitteet tarkoituksin löytää avoimia välityspalvelimia, mutta skannaus ei ole läpäissyt osuuskunnan tietojärjestelmän niin sanottua palomuuria. Korkein oikeus katsoi, että tekijän tarkoituksena oli oikeudettomasti tunkeutua tietojärjestelmään ja hänet tuomittiin tietomurron yrityksestä.


Lue lisää suojauksen purkujärjestelmärikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 15.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.