Eräiden suojauksen purkujärjestelmien tai sen osan oikeudeton hallussapito, käyttö, valmistaminen, maahantuonti, kaupanpito, vuokraus, levittäminen, myynninedistäminen, asentaminen ja huolto on lain mukaan kielletty.

Tällaisia järjestelmiä ovat sellaiset suojauksen purkujärjestelmät, joiden ensisijaisena käyttötarkoituksena on teknisen suojauksen oikeudeton purku ja mahdollistaa pääsy suojattuun televisiolähetykseen, radiolähetykseen tai vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä toimitettavaan etäpalveluun.

suojauksen purkujärjestelmärikoksen tunnusmerkistö

Suojauksen purkujärjestelmärikokseen syyllistyy henkilö, joka tästä kiellosta huolimatta ansiotarkoituksessa taikka muuten siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa suojatun palvelun tarjoajalle, valmistaa, tuo maahan, pitää kaupan, vuokraa tai levittää suojauksen purkujärjestelmää, mainostaa sitä taikka asentaa tai huoltaa sitä.

Rikokseen syyllistyminen edellyttää ensinnäkin, että kyseessä on laissa määritelty suojauksen purkujärjestelmä. Toisekseen tunnusmerkistöön kuuluu, että tekijä valmistaa, tuo maahan, pitää kaupan, vuokraa tai levittää tällaista järjestelmää, mainostaa sitä taikka asentaa tai huoltaa sitä.

Lisäksi säännös edellyttää, että tekijä toimii ansiotarkoituksessa taikka muuten siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa suojatun palvelun tarjoajalle. Käytännössä säännöstä voidaan soveltaa silloin, kun tekijä toimimii taloudellisen hyödyn hankkimiseksi.

rangaistus ja syyteoikeus

Suojauksen purkujärjestelmärikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Edellä tarkoitettu suojauksen purkujärjestelmä on tuomittava valtiolle menetetyksi.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä suojauksen purkujärjestelmärikoksesta, ellei asianomistaja itse ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi tai ellei rikoksentekijä rikosta tehdessään ole ollut yleistä posti- tai teletoimintaa harjoittavan laitoksen palveluksessa, taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.


Lue lisää tietojärjestelmän häirinnästä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.