Vuokran periminen ennakkoon:

Ennakkovuokrasta sovitaan huoneiston vuokrasopimuksessa, perimiselle ei edellytä erityisiä syitä. Vuokrasopimusta tehtäessä voidaan sopia vuokran perimisestä ennakolta yhdeltä tai useammalta vuokranmaksukaudelta. Ennakkovuokra pitää lähtökohtaisesti erottaa vakuudesta mutta tämän periminen voidaan pitää vakuusluontaisena. Ennakkovuokralla tarkoitetaan sitä, että vuokraa suoritetaan tietyiltä vuokranmaksukausilta etupainoisesti, jonka jälkeen tilanne tasataan ja siirrytään maksamaan vuokraa vuokranmaksukausittain.

Mikäli vuokralainen on maksanut ennakkovuokraa mutta vuokrasopimus päätetään, on vuokranantajan palautettava ennakkovuokrat siltä ajalta, kun vuokraaja ei ole hallinnut huoneistoa. Toisin sanoen, liikaa suoritettu vuokra on palautettava vuokraajalle mutta palauttamisenajasta voidaan myös sopia erikseen. Mikäli ennakkovuokran palauttamisesta joudutaan vaatimaan kanteella, erääntyy saatava palautus kolmen vuoden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä.

Nopeaa apua lakiasioihin.