Määräaikainen työsopimus päättyy määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. Se päättyy ilman irtisanomista, eikä vaadi toimenpiteitä työnantajalta tai työntekijältä. Jos päättymisajankohta on ainoastaan työnantajan tiedossa, on tällä velvollisuus viipymättä ilmoittaa se työntekijälle.

Sopimuksen määräaikaisuus sitoo sopimuksen molempia osapuolia, joten sitä ei voi laillisesti irtisanoa. Sopimus voidaan ennen määräajan päättymistä päättää vain työnantajan ja työntekijän yhteisellä sopimuksella tai purkuperusteella.

Määräaikaiseen työsopimukseen voidaan kuitenkin ottaa myös irtisanomisehto, jolloin irtisanominen on mahdollista. Näissäkin tapauksissa pitää kuitenkin olla irtisanomisperuste ja noudattaa, mitä irtisanomisesta muutoin säädetään. Tällaista sopimusta kutsutaan sekamuotoiseksi työsopimukseksi.

Jos sopimus on tehty viittä (5) vuotta pidemmäksi määräajaksi, on se viiden vuoden kuluttua sopimuksen solmimisesta irtisanottavissa kuten toistaiseksi voimassaoleva työsopimus. Viiden vuoden kuluttua työsopimuksesta siis tulee irtisanomisenvarainen, mutta se ei kuitenkaan muutu toistaiseksi voimassaolevaksi sopimukseksi.


Lue lisää määräaikaisesta työsuhteesta.

Lähde §: työsopimuslaki


Suomen Juristit Oy
20.4.2015
(Päivitetty 2.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.