Työsuhteet ovat yleensä toistaiseksi voimassa olevia tai määräaikaisia. Toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa ei määritellä työsuhteen päättymisaikaa, ja se voidaan irtisanoa työsuhteen aikana tietyillä irtisanomisperusteilla. Määräaikainen työsopimus on voimassa vain tietyn aikaa, mutta sitä ei voida irtisanoa määraikana. Sekamuotoinen työsopimus on tällaisten työsopimusten yhdistelmä.

määräaikainen työsopimus irtisanomisehdolla

Sekamuotoisena työsopimuksena pidetään sellaista määräaikaista työsopimusta, joka kuitenkin voidaan irtisanoa sopimuskauden aikana. Irtisanomisesta on tällöin oltava työsopimuksessa nimenomainen ehto. Tapauksessa KKO 2006:4 kyseessä oli pätevä sekamuotoinen sopimus, kun työsuhteen kestoaika oli määritelty seuraavasti: ”Määräaikainen, päättyy X-projektin loppuessa, kuitenkin viimeistään X.X.XXXX. Tämä sopimus on irtisanottavissa kuten toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.”

Sekamuotoiseen työsopimukseen sovelletaan sekä määräaikaisuutta että irtisanomista koskevaa lainsäädäntöä. Sopimuksen määräaikaisuudelle tulee siis olla perusteltu syy, kuten työn projektiluonteisuus, kausiluonteisuus tai sijaisuus. Jos määräaikainen työsopimus solmitaan työnantajan aloitteesta ja ilman perusteltua syytä, kyseessä on toistaiseksi voimassaoleva työsopimus.

Myös irtisanomiseen täytyy olla samat perusteet kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työnanajan irtisanomisperusteena voi siten toimia vain tietyt työntekijän henkilöön liittyvät perusteet, tai taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Sen sijaan työtekijä saa pääsääntöisesti irtisanoa työsopimuksen ilman syytä. Lisäksi myös sekamuotoisissa työehtosopimuksissa noudatetaan lain tai työehtosopimuksen mukaisia irtisanomisaikoja.

toistaiseksi voimassaoleva työsopimus aikarajalla

Sekamuotoinen työsopimus voi olla myös sellainen toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, johon on otettu jonkinlainen ehto työsuhteen päättymisen takarajasta. Tällainen sekamuotoinen työehtosopimus on kyseessä esimerkiksi silloin, kun työsuhde on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään työntekijän eläkeikään asti. Työsopimuksessa voi olla myös esimerkiksi ehto, jonka mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, mutta se päättyy kuitenkin silloin, kun tietty vakituinen työntekijä palaa töihin. Tällainen sekamuotoinen työehtosopimus voi kuitenkin tosiasiassa olla lähempänä määräaikaista työehtosopimusta.


Lähde: Työsopimuslaki

Lue lisää työsopimuksen kestosta.


Suomen Juristit Oy / Trainee
1.11.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.