Määräämisperiaate on oikeudenkäynnissä johtavana periaatteena dispositiivisissa riita-asioissa (asia, jossa sovinto sallittu). Tämä antaa asianosaisille huomattavan vallan määrätä prosessin kohteesta ja prosessin etenemisestä.

Määräämisperiaate tarkoittaa, että asianosaiset voivat esimerkiksi itse päättää, mitä todisteita he haluavat vaatimustensa tueksi esittää. Tuomioistuin on myös sidottu asianosaisten vaatimuksiin. Se tarkoittaa, että tuomioistuin voi tuomita vain sellaista, mitä asianosainen on vaatinut. Lisäksi tuomion perusteena voi olla vain sellaisia seikkoja, joihin asianosaiset ovat vedonneet.

Määräämisperiaatteen mukaisena tuomioistuimen roolina on lähinnä oikeudenkäynnin menettelyn hoitaminen ja johtaminen.


Lue lisää vaatimustaakasta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
3.6.2015
(Päivitetty 26.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.