Mikä on osuuskunta? Osuuskunta on yhteisö, jonka pääsääntöisenä tarkoituksena on taloudellisten etujen tuottaminen jäsenille. Osuuskuntia ovat esimerkiksi osuuskauppa ja osuuspankki. Taloudellisten etujen ohella osuuskunnan tarkoituksena voi olla esimerkiksi myös sosiaalisten tai kulttuuristen tarpeiden toteuttaminen. Tällaista voi olla esimerkiksi lastenhoito- ja terveyspalvelujen järjestäminen. Osuuskunnan taustalla voi olla myös aatteellinen toiminta, kuten esimerkiksi rauhan edistämiseen liittyvät tehtävät.

Osuuskunta on oikeushenkilö, joka on jäsenistään erillinen. Tämä tarkoittaa, että jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan velvoitteista, esimerkiksi sopimusten täyttämisestä.

Osuuskunta koostuu osuuksista. Näiden lisäksi sillä voi olla osakkeita. Jäsenten ja osuuksien lukumäärä, sekä osakepääoman suuruus voivat vaihdella. Osakeyhtiön osakkeista poiketen osuuskunnan jäsenyyttä ei pääsääntöisesti voi siirtää, vaan jäsenyys alkaa ja päättyy osuuskunnan sääntöjen mukaisen menettelyn kautta.


Lue lisää avoimesta yhtiöstä.

Lähde §: osuuskuntalaki


Suomen Juristit Oy
4.6.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.