Hallintoasia on asia, johon liittyy julkisen vallan käyttöä. Julkisen vallan käyttäjiä ovat valtion ja kuntien viranomaiset. Esimerkiksi siis poliisi, kunnanhallitus ja kuntien lautakunnat käyttävät julkista valtaa, kun he tekevät ihmisiä koskevia päätöksiä.

Hallintoasioita ovat viranomaisten tekemät erilaiset kirjalliset ratkaisut ja päätökset. Esimerkiksi lausunnot, suunnitelmat ja esitykset ovat hallintoasioita. Konkreettisia esimerkkejä hallintoasioista ovat siis esimerkiksi kunnan kaavoitusta koskevat päätökset, sekä sosiaalitoimen tekemät päätökset, esim. päätös lapsen huostaanotosta.


Lue lisää julkisen vallan käytöstä.

Lähde §: hallintolaki


Suomen Juristit Oy
11.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.