Koska oikeusjärjestelmämme ei tunne osituspakkoa, saattaa osituksen toimittaminen puolisoiden välillä venähtää useita vuosia tai jopa kymmeniä vuosia. Joskus osituksen toimittaminen saattaa unohtua kokonaan. Käytännössä kuitenkin ositusta vastaavat jakotoimet puolisoiden välillä tehdään usein vapaamuotoisina, ja mitään osituskirjaa ei mahdollisesti laadita. Tästä syystä ositus ja sen tarve saattaa ilmetä vasta avioerossa.

Säilyykö avio-oikeus toisen omaisuuteen, jos ositusta ei avioliiton purkautumisen jälkeen ole toimitettu?

Osituskysymykseen voidaan törmätä esimerkiksi tilanteessa, kun toinen eronneista puolisoista kuolee. Silloin voi olla vaikea määrittää avio-oikeuden alaisen omaisuuden määrä ja laatu. Tilanteesta voi tehdä hankalan se, jos elossa oleva puoliso väittää, että ositusta ei ole toimitettu. Tällaisia tilanteita varten laissa on olemassa omat sääntönsä, joiden nojalla avio-oikeuden alaisen omaisuuden kertyminen voidaan katsoa jossain vaiheessa ja jonkin omaisuuden osalta katkenneeksi.

Omaisuuden osituksessa toisella puolisolla ei katsota olevan avio-oikeutta omaisuuteen, jonka puoliso on ansainnut taikka saanut perintönä, lahjana tai testamentin nojalla sen jälkeen, kun avioliitto on purkautunut toisen puolison kuoleman johdosta.

Ositus avioerossa

Avio-oikeutta toisella puolisolla ole myöskään omaisuuteen, jonka puoliso on ansainnut taikka saanut perintönä, lahjana tai testamentin nojalla sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

 

 

(Lähde §: avioliittolaki)

Nopeaa apua lakiasioihin.