Osuuskunnan hallitus on osuuskunnan pakollinen toimielin. Osuuskunnan hallitus käsittää 1-5 jäsentä, mutta säännöissä voidaan määrätä tästä toisin. Siihen voidaan valita myös varajäseniä, ja varajäsen on pakollinen, jos hallituksessa on alle 3 jäsentä. Hallituksen pitää valita itselleen puheenjohtaja.

Hallituksen jäsenet valitaan pääsäännön mukaan osuuskunnan kokouksessa. Kokouksessa noudatetaan enemmistöperiaatetta, eli valituksi tulevat eniten ääniä saaneet henkilöt. Valintamenettelystä voidaan kuitenkin sopia ennen kokouksen alkua toisin. Jäsenet valitaan toistaiseksi.

Hallituksen tehtävänä on osuuskunnan edun edistäminen. Sillä on yleistoimivalta osuuskunnassa. Tämä tarkoittaa, että hallitus päättää kaikista sellaisista asioista, joita ei ole erikseen laissa tai säännöissä määrätty toiselle toimielimelle. Hallitus päättää osuuskunnan laajakantoisista ja epätavallisista toimenpiteistä, esimerkiksi merkittävistä investoinneista ja lainoista. Hallitus järjestää myös kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan.

Osuuskunnan hallitus tekee päätöksensä kokouksissa enemmistöpäätöksin. Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä.

Hallituksen jäsen voi erota, tai hänet voidaan erottaa kesken toimikauden ilman perusteluja. Erottajana toimii se toimielin, joka jäsenen on valinnutkin.


Lue lisää osuuskunnan jäsenyydestä.

Lähde §: osuuskuntalaki


Suomen Juristit Oy
4.6.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.