Osuuskunnan jäsenille ei ole vähimmäismäärää. Pääsäännön mukaan osuuskunnan jäseneksi pääsee hakemuksella, jonka osuuskunnan hallitus hyväksyy. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä esim. että jäsenyys alkaa vasta, kun osuuden merkintähinta on maksettu. Jäsenyyden alkaessa jäsen saa jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, esim. äänioikeuden ja taloudelliset edut.

Hallitus voi vapaasti päättää, hyväksyykö se hakijan hakemuksen. Osuuskunnan säännöissä voidaan asettaa edellytyksiä jäsenehdokkaille. Kun jäsenhakemus on hyväksytty, jäsenyyttä ei osakeyhtiön osakkeen tavoin voi vapaasti siirtää toiselle. Siirtäminen on mahdollista, jos osuuskunnan säännöissä määrätään niin.

Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta milloin ja mistä syystä tahansa. Eroaminen tapahtuu toimittamalla kirjallinen ilmoitus. Säännöissä voidaan kuitenkin määrätä esim., että eroaminen on mahdollista vasta tietyn ajan kuluessa osuuskuntaan liittymisestä.

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, jos tämä on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa. Tällainen velvollisuus on esimerkiksi osuusmaksun suorittaminen. Säännöissä voidaan määrätä myös muista erottamisperusteista. Erottamisesta on annettava jäsenelle kirjallinen erottamisilmoitus vähintään kuukautta ennen erottamispäätöstä. Päätöksen tekee hallitus tai osuuskunnan muu toimielin, jonka tehtävänä on jäsenten ottamisesta päättäminen.

Kun jäsenyys päättyy, siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat, ja osuus palautetaan. Osuutta ei kuitenkaan palauteta, jos osuuskunnan sääntöjen mukaan osuuksia voi omistaa muutkin kuin jäsenet.


Lue lisää osuuskunnan perustamisesta.

Lähde §: osuuskuntalaki


Suomen Juristit Oy
4.6.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.