Osuuskunnan perustaminen tehdään perustamissopimuksella. Sopimuksen tulee olla kirjallinen, ja kaikkien jäsenten täytyy allekirjoittaa se. Allekirjoittamalla sopimuksen jäsenet samalla merkitsevät omat osuutensa osuuskunnassa. Osuuskunnan perustajajäsenille ei ole nykyään asetettu vähimmäismäärää, joten osuuskunnan voi perustaa yksikin henkilö.

Perustajajäseniä sekä osuuskunnan osuuksia ja niiden maksua koskevien tietojen lisäksi sopimukseen on merkittävä sopimuksen päivämäärä, sekä osuuskunnan hallituksen jäsenet. Myös osuuskunnan säännöt tulee liittää perustamissopimukseen.

Oikeushenkilönä osuuskunta syntyy vasta, kun se rekisteröidään. Tämä tarkoittaa, että rekisteröinnillä osuuskunnasta tulee oikeustoimikelpoinen ja se voi saada oikeuksia ja siihen voidaan kohdistaa velvollisuuksia. Rekisteröinnin jälkeen osuuskunta voi esimerkiksi esiintyä tuomioistuimessa ja solmia sopimuksia. Ennen rekisteröintiä tällaisista toimista ovat vastuussa ne henkilöt, jotka niistä ovat päättäneet.

Rekisteröinti tapahtuu tekemällä perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle. Näin osuuskunta merkitään kaupparekisteriin, ja esimerkiksi verottaja saa tiedon osuuskunnan olemassaolosta. Aikaa ilmoituksen tekemiselle on kolme (3) kuukautta perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Jos ilmoitusta ei tehdä tässä ajassa, perustaminen raukeaa, ja osuuksista ja osakkeista maksetut määrät ja niiden tuotto on palautettava.


Lue lisää osuuskunnasta.

Lähde §: osuuskuntalaki


Suomen Juristit Oy
4.6.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.