Osuuskunnan pitää laatia osuuskunnan säännöt. Osuuskunnan säännöt käsittävät vähintään seuraavat: osuuskunnan toiminimi, sen kotipaikkana oleva Suomen kunta sekä toimiala. Nämä ovat sääntöjen minimivaatimukset, joten muuta osuuskunnan sääntöihin ei ole pakko kirjata. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin antaa määräyksiä useista muistakin seikoista.

Osuuskunnan sääntöihin voidaan esimerkiksi kirjata edellytysiä, jotka osuuskunnan jäseniksi haluavien henkilöiden on täytettävä. Niissä voidaan myös määrätä poikkeuksesta osuuskunnassa pääsääntöisesti noudatettavaan enemmistöperiaatteeseen. Voidaan esimerkiksi määrätä, että osuuskuntaa koskevat päätökset tehdään suhteellisen vaalitavan perusteella. Myös toimitusjohtajaa ja osuuskunnan toiminimenkirjoittajaa koskevat tiedot merkitään sääntöihin. Jos säännöissä ei ole määrätty henkilöstä, jolla on oikeus kirjoittaa osuuskunnan toiminimi ja tehdä oikeustoimia sen puolesta, toiminimen voi kirjoittaa vain hallitus.

Osuuskuntia koskeva laki on suurilta osin tahdonvaltainen, eli osuuskunnat voivat omilla säännöillään poiketa useasta lain säännöksestä. Pakottavat säännökset, joista ei voi poiketa, koskevat esim. vähemmistön oikeuksia ja velkojien suojaa.


Lue lisää osuuskunnan jäsenyydestä.

Lähde §: osuuskuntalaki


Suomen Juristit Oy
4.6.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.