Palkan vähimmäissuuruudesta säädetään työsuhteessa sovellettavassa työehtosopimuksessa. Työsopimuksella työnantaja ja -tekijä voivat siis sopia tätä suuremmastakin palkasta. Jos työsuhteessa ei tule sovellettavaksi mikään työehtosopimus, on työnantajan maksettava työntekijälle tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Huomioon otetaan tällöin esimerkiksi työntekijän koulutus, tehtävän vaativuus sekä se, millainen palkkataso ao. alueella samanlaisissa tehtävissä vallitsee.

palkan maksaminen

Lain mukaan palkka on maksettava palkanmaksukuukauden viimeisenä päivänä, mutta siitä voidaan sopia työnantajan ja työntekijän välillä toisin. Jos palkka osuu maksettavaksi esimerkiksi sunnuntaina tai juhlapyhänä, palkanmaksu erääntyy lähimpänä edeltävänä arkipäivänä.

Palkanmaksukaudeksi kutsutaan ajanjaksoa, jolta palkka maksetaan. Palkka on yleisesti maksettava joko vähintään kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Tästä on kuitenkin poikkeuksia riippuen esimerkiksi siitä, maksetaanko palkkaa ajan vai tiettyjen suoritusten perusteella. Kuukausipalkan osalta palkka on tavallisesti maksettava vähintään kerran kuussa. Tuntipalkan yhteydessä palkka on maksettava vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Työehtosopimuksissa voidaan antaa määräyksiä myös palkanmaksusta. Työnantajan laiminlyödessä palkanmaksun työntekijällä on oikeus viivästyskorkoon.

Palkka on maksettava Suomessa maksuvälineenä käyvässä rahassa, eli euroissa. Työsuhteen osapuolet voivat kuitenkin sopia myös muusta valuutasta. Samoin voidaan sopia maksutavasta. Palkan on oltava nostettavissa palkan erääntymispäivänä, ja jokaisen palkanmaksun yhteydessä työntekijälle on annettava palkkalaskelma.


Lue lisää luontaiseduista.

Lähde §: työsopimuslaki


Suomen Juristit Oy
22.4.2015
(Päivitetty 2.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.