Ositusta voidaan sovitella, jos ositus on kohtuuton tai jos toinen puoliso saisi siinä perusteetonta etua. Osituksen sovittelussa otetaan huomioon avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä muut näihin verrattavat puolisoiden taloutta koskevat seikat.

Ositusta voidaan sovitella siten, ettei toiselle puolisolle anneta avio-oikeutta toisen omaisuuteen taikka avio-oikeutta rajoitetaan. Ositusta voidaan sovitella myös siten, että tietty omaisuus jätetään osittain tai kokonaan osituksen ulkopuolelle. Tällaista omaisuutta voi olla etenkin avioliiton aikana perintönä, lahjana tai testamentin nojalla saatu omaisuus tai ennen avioliittoa hankittu omaisuus.

Osituksen sovittelussa voidaan toiselle puolisolle myös myöntää avio-oikeus sellaiseen omaisuuteen, mihin tällä muutoin avioehtosopimuksen taikka muun syyn vuoksi ei avio-oikeutta olisi. Osituksen sovitteluvaatimus voidaan tehdä ositustoimituksessa taikka sitten jälkikäteen kuuden kuukauden määräajassa osituksen toimittamisesta samassa järjestyksessä kuin osituksen moitteesta on säädetty. Kanne sovitteluvaatimuksesta on tällöin määräajassa nostettava käräjäoikeudessa osituksen toista osapuolta vastaan.

Meiltä löydät ilmaiset asiakirjat erilaisiin avioehtosopimuksiin, joilla voidaan rajoittaa avio-oikeutta.

Lähde §: perintökaari

Suomen Juristit Oy
17.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.