Kuka voi periä omaisuutta?

Periä voi vain se, joka elää perittävän kuolinhetkellä. Kuitenkin periä voi sitä ennen siitetty ja sittemmin elävänä syntyvä lapsi. Perillisen muulle kelpoisuudelle ei aseteta rajoituksia. Periä voi yhtä lailla täysin vailla ymmärrystä oleva vastasyntynyt kuin pahoin dementoitunut vanhuskin.

Jos perillinen on kuollut eikä voida todistaa, että perillinen on elänyt perittävän jälkeen, perillisen katsotaan kuolleen ennen perittävää. Tämänlaatuinen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi liikenne- tai muussa onnettomuudessa, jossa vaikkapa isä ja tämän tytär ovat käytännössä yhtä aikaa kuolleet. Tulkintaohje johtaa kehäpäätelmään, jos isä ja tytär ovat toistensa ainoita perillisiä. Mutta ratkaisu joka tapauksessa löytyy kääntymällä asiansa osaavan lakimiehen puoleen.

Ulkomaalaisella on Suomessa yhtäläinen oikeus perinnön saamiseen kuin Suomen kansalaisella. Tietyn valtion kansalaisen perimysoikeuteen on voitu asettaa rajoituksia sillä perusteella, ettei Suomen kansalaisella kyseissä maassa ole samoja oikeuksia.

Perimyksen erityisiin edellytyksiin kuuluu, että perillinen on joko lakimääräinen sukuperillinen taikka testamenttiperillinen eikä häntä ole perittävän toimesta tehty perinnöttömäksi taikka hän omin toimin ole perimyskelpoisuuttaan esimerkiksi perittävän tappamalla menettänyt.

Nopeaa apua lakiasioihin.