Mitä perimysprosessi käsitteenä tarkoittaa?

Perimysprosessin voidaan katsoa alkavan jo perittävän elinaikana ja jatkuvan lopullisen perinnönjaon toimittamiseen asti. Perittävän elinaikaiset omaisuuden siirrot saattavat tulla myöhemmin perinnönjaossa huomioon otettaviksi. Annetut ennakkoperinnöt ja mahdolliset henkivakuutusjärjestelyt ovat osa perintöverosuunnittelua.

Perimysprosessille on ominaista henkilötahojen moninaisuus. On verottajaa, velkojaa, perillistä ja leskeä. Kaikkien edut tulisi pyrkiä turvaamaan. Keskeinen toimitus tästä näkökulmasta onkin perunkirjoitus, joka on perimysprosessiin kuuluvista toimituksista ainoa pakolliseksi säädetty. Mitään perinnönjakopakkoa ei oikeutemme tunne. Perukirjan avulla niin verottaja, velkoja kuin perillinenkin voivat arvioida intressinsä suuruutta.

Nopeaa apua lakiasioihin.