Voiko perinnönjättäjän surmaaja saada perinnön?

Suoraan lain nojalla on vailla perintöoikeutta perittävän jälkeen se, joka on aiheuttanut perittävän kuoleman tahallisella rikoksella. Jos kuoleman aiheuttava tahallinen rikos on kohdistunut perittävän perilliseen tai testamentin saajaan, ei rikoksentekijällä ole parempaa oikeutta kuin hänellä olisi ollut surmatun eläessä.

Jos joku tahallaan hävittää tai salaa perittävän tekemän testamentin, voi hän kokonaan tai osaksi menettää oikeutensa perintöön ja testamenttiin perittävän jälkeen. Perintöoikeuden menettäminen tällä perusteella edellyttää oikeuden päätöstä. Päätöstä tulee muiden perillisten oikeudelta erikseen hakea.

Nopeaa apua lakiasioihin.