Milloin perittävä voi määrätä perillisen perinnöttömäksi? Miten se tapahtuu?

Perittävällä on mahdollisuus omin toimin tehdä perillinen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä. Samoin voi perittävä evätä perillisen perintöoikeuden, jos perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää.

Perinnöttömäksi tekemisestä on perittävän testamentissa määrättävä ja samalla mainittava määräyksen peruste. Joka vetoaa kyseiseen testamenttimääräykseen, on velvollinen näyttämään perinnöttömäksi tekemisen perusteen toteen.

Menetetyn perinnön saa se, jolla olisi ollut oikeus perintöön siinä tapauksessa, että perintönsä menettänyt olisi kuollut ennen perittävää. Perinnöttömäksi tehdyllä perillisellä ei ole oikeutta edes lakiosaan perittävän jälkeen. Perittävä voi luonnollisesti määrätä toisin.

Nopeaa apua lakiasioihin.