Kuka on velvollinen maksamaan perintöveroa?

Suomessa on käytössä ns. perintöosuusverojärjestelmä, jonka mukaan kukin perillinen maksaa perintöveron omasta osuudestaan jäämistöön. Velvollisuus suorittaa perintöveroa alkaa perittävän kuolinhetkellä. Vasta perukirjaan pohjautuvassa verotusmenettelyssä kuitenkin täsmentyy, mistä osuudesta ja kuinka paljon veroa on maksettava. Verovelvollisuus voi jäädä myös abstraktille tasolle veron jäädessä määräämättä.

Perintösaannon veronalaisuutta on perusteltu sillä veronmaksukyvyllä, jonka vastikkeeton varallisuudenlisäys saa aikaan. Merkittävän poikkeuksen perintöverojärjestelmään muodostaa kuoleman perusteella maksettavien vakuutuskorvausten melko suuri verovapaa osa. Vakuutuskorvausten erityiskohtelua on ainakin valtiontalouden tarkastusviraston taholta kritisoitu.

Nopeaa apua lakiasioihin.