Kuka vastaa pesänjakajan palkkiosta?

Pesänjakajalla on oikeus saada pesän varoista pesän laatuun ja laajuuteen sekä tehtävän suorittamiseen käytettyyn työhön nähden kohtuullinen palkkio sekä korvaus kuluistaan. Pesänjakajan palkkiosta vastaavat kuolinpesän osakkaat yhteisvastuullisesti, ellei muuta sovita.

Nopeaa apua lakiasioihin.