Voiko perinnönjakoon tyytymätön myöhemmin valittaa?

Osakkaalla on oikeus moittia sopimusjakona tehtyä perinnönjakoa muodollisella perusteella kuuden kuukauden kuluessa perinnönjaon toimittamisesta. Moiteoikeutta ei sopimusjaossa ole sisällöllisellä perusteella, mikä ilmentää yleistä oikeusperiaatetta sopimusten sitovuudesta.

Pesänjakajan toimittamaa jakoa on osakkaalla oikeus moittia sekä sisällöllisellä että muodollisella perusteella. Moiteaika on sama kuusi kuukautta perinnönjakokirjan allekirjoittamispäivästä.Perinnönjakoa moittivan tulee nostaa sitä koskeva kanne muita osakkaita vastaan vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeudessa.Moiteoikeutta ei ole ja perinnönjako on heti lainvoimainen, jos osakas on perinnönjakokirjan allekirjoittamalla samalla sitoutunut olemaan perinnönjakoa moittimatta. Moiteoikeudesta voi jälkikäteen muutoinkin luopua ja luopuminen on sitova.

Nopeaa apua lakiasioihin.