Joutuuko maatilan perinnönjaossa saava maksamaan korvausta muille perillisille?

Jos osakkaat eivät sovi soveliaalle tilanpidonjatkajalle annettavan maatilan arvosta muuta, on maatilan arvona pidettävä maatilan verotusarvosta laissa tarkemmin säädetyllä tavalla johdettua laskelmallista arvoa, jota korotetaan tai alennetaan sen mukaan kuin maatilan, tilan tai tilanosan erityiset ominaisuudet kuten puuston tai rakennusten poikkeuksellinen arvo tai muut seikat antavat siihen aihetta.

Elinkelpoisen maatilan perinnönjaossa saaneen soveliaan tilanpidonjatkajan on maksettava muille jakoasemassa oleville osakkaille korvausta heidän perintöosuuksien täyteen määrään asti. Korvaus saadaan toimittaa rahana. Korvauksen maksamista varten on varattava kohtuullinen, enintään kahden vuoden määräaika ja korvaukselle on maksettava laillista korkoa. Rahasuoritukseen oikeutettu perillinen saa maatilan omistajaa kuulematta hakea saamisensa vakuudeksi kiinnityksen jaon kohteena olleeseen maatilaan tai tilanosaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.