Mitä perinnön vanhentumisesta seuraa?

Perintöoikeuden vanhentumisesta seuraa, että perinnönsaaja menettää kaikki oikeutensa perintöön ja perintö menee sille, joka olisi perinyt siinä tapauksessa, että perillinen olisi kuollut ennen perittävää. Sijaantulo noudattaa siten samoja sääntöjä kuin tehokkaan perinnöstä luopumisen tapauksessa, jossa luopuja vetäytyy jakoasemasta pois.

Nopeaa apua lakiasioihin.