Milloin syntyy velvollisuus maksaa perintöveroa?

Vero-oikeudellisesti perinnönjättäjän omaisuus siirtyy perillisille ja testamentinsaajille perinnönjättäjän kuolinhetkellä. Perintö- ja lahjaverolain mukaan velvollisuus suorittaa perintöveroa alkaa perinnönjättäjän kuolinhetkellä. Kysymyksessä on ns. abstrakti verovelkasuhde. Perintöveroprosessi pyörähtää kuitenkin käyntiin vasta perukirjan jättämisestä verotoimistoon. Ainakin siihen asti perillisellä on aikaa pohdiskella veronmaksukykyään ja –haluaan, ellei hän jo sitä ennen ole ryhtynyt perintöön konkreettisen verovelvollisuuden synnyttävällä tavalla. Mikäli luopumistahdonilmaisuja ei verottajan tietoon tule, verot määrätään kuolinhetken tilanteen mukaan ja konkreettinen perintöverovelkasuhde syntyy.

Perintösaannon vanhentumisen estävät perinnön vastaanottotoimet eivät automaattisesti synnytä perintöveron maksuvelvollisuutta. Perintöverovelvollisuus syntyy lopullisesti vasta hetkellä, jolloin perillisen tai testamentinsaajan katsotaan ryhtyneen perintöön. Perintöön tai testamenttiin ryhtyminen, ja milloin sen katsotaan tapahtuneen verovelvollisuuden synnyttävällä tavalla, on oma kysymyksensä. Perintöön ryhtymistä ovat yleensä jäämistötoimet, joista ilmenee perinnön vastaanottotahto. Pelkkä lakimääräiseen perunkirjoitukseen osallistuminen ei sitä ole. Sen sijaan perinnönjakoon osallistuminen on kiistatta perintöön ryhtymistä.

Jos perillisen tai testamentinsaajan oikeus perintökaaren mukaisesti vanhenee, myös perintöverotuksen peruste puuttuu ja perintöverovelkasuhde jää abstraktille tasolle. Vanhentumisen takia mitättömäksi käyneeseen saantoon ei voida kohdistaa verotusseuraamuksia.

Nopeaa apua lakiasioihin.