Verrattain yleinen on tilanne, jossa lesken hallintaoikeuden kohteena oleva omaisuus, esim. asunto, myydään ja tilalle hankitaan jotain muuta. Kyseisissä tilanteissa verottajaa kiinnostaa, onko hallinnasta tosiasiallisesti luovuttu vai onko hallinta siirtynyt sijaan tulleeseen omaisuuteen. Mikäli hallinnasta ollaan luovuttu, tärkeä lisäkysymys kuuluu, onko luopuminen ollut osittain, kokonaan vai ollenkaan vastikkeellinen. Vailla merkitystä eivät myöskään ole mahdolliset muutokset omistusosuuksissa, kun verrataan alkuperäisen ja sijaan tulleen omaisuuden omistussuhteita.

Hallintaoikeuden siirtyminen

Hallintaoikeus voi siirtyä hallinnan kohteena olevan omaisuuden sijaan tulleeseen omaisuuteen. Testamenttiin perustuvasta hallintaoikeudesta on säädetty, että mikä koskee käyttöoikeuden alaista omaisuutta, on voimassa myös sen sijaan tulleesta omaisuudesta. Myös lahjakirjalla saadun tai lesken suoraan lain nojalla saaman hallintaoikeuden on katsottu voivan siirtyä sijaan tulleeseen omaisuuteen.

Lue lisää hallintaoikeudesta luopumisesta ja lesken hallintaoikeudesta.

Lähde §: perintökaari

Nopeaa apua lakiasioihin.