Perukirja lesken jälkeen toimitetaan samojen sääntöjen mukaan kuin muulloinkin. Poikkeuksia tavanomaisesta voi tulla oikeudenomistajien piiriin.

Lesken jälkeen toimitettavaan perunkirjoitukseen sovelletaan sinänsä ihan samoja sääntöjä kuin ensiksi kuolleen puolison jälkeen toimitettavaan perunkirjoitukseen.

Perunkirjoituksen tekeminen leskenkin jälkeen on sen velvollisuus, joka parhaiten tuntee pesän tilan. Häntä kutsutaan pesän ilmoittajaksi. Aikaa perunkirjoituksen toimittamiseen on kolme kuukautta kuolemasta, ellei perunkirjoituksen toimittamiselle haeta lisäaikaa verottajalta. Perintökaaren mukaan perunkirjoituksen toimituttaa se henkilö, joka parhaiten tuntee pesän tilan. Häntä kutsutaan pesän ilmoittajaksi. Pesän ilmoittaja kutsuu perunkirjoitusta pitämään kaksi uskottua miestä. Uskotut miehet arvioivat pesän varat ja velat. Pesän varat ja velat sekä muut pesää koskevat tiedot ilmoittaa uskotuille miehille pesän ilmoittaja.

Lesken jälkeen toimitettavassa perunkirjoituksessa voi olla osakkaana myös ensin kuolleen puolison perilliset. Näin on esimerkiksi silloin, kun ensiksi kuollut puoliso on kuollut lapsettomana. Tässä tapauksessa puoliso, eli leski, perii ensiksi kuolleen puolison, mutta kuitenkin siten, että leskenkin kuoltua puolet lesken pesästä jaetaan ensiksi kuolleen puolison perillisille. Näitä ensiksi kuolleen puolison perillisiä kutsutaan toissijaisiksi perillisiksi.

Lesken perunkirjoituksessa on siis otettava huomioon erityisesti se, ketkä kaikki henkilöt ovat lesken kuolinpesässä oikeudenomistajia. Jos leski on perinyt ensiksi kuolleen puolison suoraan lain nojalla, pitää ensiksi kuolleen toissijaiset perilliset kutsua perunkirjoitukseen. Jos lesken perimys perustuu testamenttiin tai jos ositus ensiksi kuolleen puolison perillisten ja lesken välillä on toimitettu ja ensiksi kuolleen jäämistö jo erotettu hänen perillisilleen, ei toissijaisilla perillisillä ole osakkuusasemaa lesken pesässä. Silloin heitä ei tarvitse myöskään kutsua perunkirjoitukseen lesken jälkeen.

Lue lisää perunkirjoituksen kutsumisesta ja siitä mitä tapahtuu perunkirjoituksen jälkeen.

Nopeaa apua lakiasioihin.