Perunkirjotuksen kumoaminen ei ole yleensä mahdollista. Kumoaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että väärin tehtyä perunkirjoitusta täydennetään oikeilla tiedoilla.

Perunkirjotuksen kumoaminen

Suomen oikeuskäytäntö ei tunne sellaista menettelyä, jossa perunkirjoitus voitaisiin kumota eli perua tai poistaa kokonaan. Jos perukirjaa rasittaa liian kovat muoto tai sisältö virheet, voidaan kyllä katsoa niin, ettei perunkirjoitusta ole lainkaan laadittu. Siinä tapauksessa, että perukirjassa on virheitä tai puutteita, turvaudutaan perukirjan oikaisu- tai täydennyskirjaan.

Perukirjan täydentäminen

Perukirjan täydentäminen tehdään silloin, kun varsinaiseen perukirjaan ei ole merkitty kaikkea sitä, mitä vainaja omisti tai oli velkaa tai sieltä puuttuu muu olennainen tieto.

Perukirjan täydentäminen tehdään laatimalla täydennysperukirja. Täydennysperukirjan laatiminen perustuu perintökaaren säännökseen. Perintökaaren mukaan ”Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai velkoja, on kuukauden kuluessa laadittava täydennys- tai oikaisukirja.”

Perukirjan täydentämiseen ryhdytään siis silloin, kun varsinaista perukirjaa laadittaessa, on unohdettu merkitä jokin oleellinen tieto perukirjaan. Tilanne voi myös olla sellainen, että mitään ei unohdeta merkitä, mutta perinnönjättäjän omaisuudesta tai veloista jonkun osan olemassaolosta ei pesän ilmoittaja tai kukaan asiaan osallisista ole ollut tietoinen.

Lue lisää siitä mitä tapahtuu perunkirjoituksen jälkeen.

Nopeaa apua lakiasioihin.