Pesänselvitys valtakirja voidaan antaa jollekin kuolinpesän osakkaalle taikka esimerkiksi perunkirjoitusta toimittavalle uskotulle miehelle. Pesänselvitystä varten annettu valtakirja helpottaa pesänselvitys työtä.

Pesänselvitykseen ryhtyy yleensä joku osakkaista tai jotkut osakkaat yhdessä. Pesänselvityksessä hankintaan tietoa vainajan tilanteesta, jolloin kysymyksiä liittyen vainajan omaisuuteen ja velkoihin saattaa olla useita.

Pesänselvitykseen kuuluu myös perunkirjoituksen toimittaminen. Kun jollekin osakkaalle annetaan valtakirja näiden toimenpiteiden tekemiseen, on toiminta sujuvaa. Lähtökohtaisesti kuolinpesän osakkaat hallinnoivat kuolinpesää yhteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkiin kuolinpesän toimenpiteisiin tarvitaan jokaisen osakkaan suostumus.

Sujuvan pesänselvityksen varmistamiseksi voi osakkaat siis antaa yhdelle osakkaalle kattavan valtakirjan, jossa valtuutetaan yksi osakas muun muassa asioimaan pankissa, päättämään avoimet sopimukset ja valitsemaan perunkirjoituksen uskotut miehet sekä toimittamaan perunkirjoituksen.

Lue lisää mitä tapahtuu perunkirjoituksen jälkeen.

Lähde §: perintökaari

Nopeaa apua lakiasioihin.