Pesänselvitysvelat ovat etusijalla

Pesänselvitysvelat maksetaan pesän päältä ennen perinnönjakoa sekä ennen muita velkoja. Pesänselvitysveloilla on etusija muihin velkojiin.

Mitkä velat ovat pesänselvitysvelkoja

Pesänselvitysvelkoja ovat kaikki ne velat, jotka ovat tarpeellisia kuolinpesän tilanteen selville saamiseksi. Pesänselvitysvelkoina maksetaan esimerkiksi kaikki asiakirjakustannukset ja viranomaisille menevät maksut. Perunkirjoitusta varten pitää tehdä sukuselvitys eli hankkia virkatodistuksia vainajasta ja osakkaista. Pankista pitää hankkia todistuksia ja kenties aukaista tallelokeroa. Maanmittauslaitokselta voi joutua tilaamaan otteita tai selvityksiä kiinteistöistä. Omaisuutta pitää arvostaa joskus ulkopuolisen asiantuntijan kuten kiinteistövälittäjän toimesta. Kaikki tällaiset kulut ovat pesänselvitysvelkaa. Samoin pesänselvitysvelkaa on perunkirjoituskustannukset ja mahdollisen pesänselvittäjän ja pesänjakajan kustannukset.

Pesänselvitysvelkojen etusija

Pesänselvitysveloilla on etusija kaikkiin muihin velkojiin nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen kuin kuolinpesästä maksetaan muita velkoja, sieltä maksetaan ns. pesän päältä pesänselvitysvelat. Pesänselvitysvelat ovat etusijalla, koska ilman pesänselvitysvelan synnyttämistä ei edes saataisi selville oikealla tavalla muita velkoja. Pesänselvitysvelat maksetaan myös luonnollisesti kokonaan pois ennen kuin perintöä aletaan jakamaan, samoin kuin muutkin pesän velat maksetaan ennen perinnönjakoon ryhtymistä.

Lue lisää pesänselvittäjästä ja siitä kuinka pesänselvittäjää haetaan.

Lähde §: perintökaari

Nopeaa apua lakiasioihin.