Pörssiyhtiön tilintarkastaja tarkastaa mm. tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon lakisääteisyyden. Tilintarkastus on osa yritystoiminnan valvontaa. Pörssiyhtiön tilintarkastajan toiminnasta on erityisäännöksiä. Erityissäännökset koskevat kaikkia julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yhteisöjä. Julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhteisö voi olla esim. osakeyhtiö, joka on julkinen (oyj). Silloin se yleensä sallii sen osakkeilla käytävän julkista arvopaperikauppaa pörssissä. Pörssiin listautuminen on kuitenkin vapaaehtoista.

Pörssiyhtiön tilintarkastaja – vaatimuksia

Tällaisen usein suuren yhteisön– tilintarkastajaa koskevat tietyt erityisehdot verrattuna pienempien yhteisöjen tai säätiöiden tilintarkastajiin. Tilintarkastajan toimikauden pituus voi ensinnäkin olla enimmillään seitsemän vuotta. Enimmäisajan kuluttua umpeen tilintarkastaja saa osallistua saman yhteisön tilintarkastukseen vasta neljän välivuoden jälkeen. Mikäli tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, koskee kyseinen rajoitus kuitenkin vain päävastuullista tilintarkastajaa.

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajan on myös annettava vuosittain yhteisön hallitukselle kirjallinen vahvistus riippumattomuudestaan, ilmoitus sitä uhkaavista tekijöistä ja toimenpiteistä, joihin on ryhdytty riippumattomuuden varmistamiseksi. Lisäksi tilintarkastajan tulee ilmoittaa julkisen kaupankäynnin kohteena olevalle yhteisölle muista kuin sen tilintarkastusta koskevista tehtävistä, joita hän on suorittanut. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajan on lisäksi julkistettava vuosittain tietoja tilintarkastusyhteisönsä oikeudellisesta rakenteesta, omistussuhteista, taloudesta, muista asiakkaista, hallinnosta, laadunvarmistusjärjestelmästä ja riippumattomuusohjeista.


Lue lisää osakeyhtiön tilintarkastajasta.

Lähde §: tilintarkastuslaki, säätiölaki


Suomen Juristit Oy
27.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.