Kuka voi toimia osakeyhtiön tilintarkastajana?

Tilintarkastajaksi on valittava luonnollinen henkilö tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajaksi valittavalta henkilöltä vaaditaan tiettyä yleistä ammatillista pätevyyttä.

Tilintarkastajan ei välttämättä tarvitse olla alan ammattimies. Häneltä on kuitenkin voitava edellyttää mm. sellaista kirjanpidon ja tilinpäätöstekniikan tietämystä, että hän pystyy itsenäisesti suorittamaan toimeksiantoon liittyvät tehtävät. Tilintarkastajan on pystyttävä myös arvioimaan tilinpäätöksen lainmukaisuutta. Käytännössä tämä tarkoittanee vähintään tilintarkastusta koskevien ja siihen liittyvien säännösten (kirjanpito-, yhteisö- ja vero-oikeus) tuntemusta.

Tilintarkastajan on hyvä tuntea hyvän tilintarkastustavan sellaisena kuin se ilmenee alan suosituksista. Myös ATK-osaaminen on erittäin tärkeää varsinkin, jos tilintarkastajalla ei ole toimessaan käytettävissään apulaista, jolla on tarvittavat tietotekniset erityistiedot.

Sama henkilö voi toimia samanaikaisesti useamman yhtiön tilintarkastajana. Ammattimaisesti toimivan tilintarkastajan voidaan jopa edellyttää hoitavan useita erillisiä tilintarkastustehtäviä, jotta hän ei joutuisi taloudelliseen riippuvuussuhteeseen tarkastettaviin yhtiöihin. Yhtiöjärjestys saattaa sisältää lisäksi tilintarkastajan kelpoisuutta koskevia erityisiä lisä- tai erityismääräyksiä.

Tilintarkastajan on oltava siviilioikeudellisesti täysivaltainen. Konkurssissa olevaa ei voida valita tilintarkastajaksi. Ainakin yhdellä tilintarkastajalla tulee olla asuinpaikka Euroopan talousalueella. Ulkomainen tilintarkastusyhteisö ei saa toimia tilintarkastajana suomalaisessa osakeyhtiössä, vaikka yhteisön kotipaikka olisi ETA-alueella. Kenenkään tilintarkastajista ei tarvitse olla Suomen kansalainen eikä kenelläkään tarvitse olla kotipaikkaa Suomessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.