Asunto-osakkeen kauppaa sääntelee Asuntokauppalaki.

Asuntokaupan reklamaatio on lain mukaan tapahduttava niin, että ostajan tulee vedota asunnossa ilmenneeseen virheeseen kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita. Muutoin ostaja ei voi enää esittää myyjää kohtaan vaatimuksia. Kohtuullinen aika ei yleensä voi olla useita kuukausia, mutta ostajalla tulee olla sen verran aikaa, että hän pääsee selville virheen merkityksestä kaupan teossa.

Reklamaatio asuntokaupassa olisi myyjän kannalta kohtuuton, jos ostaja voisi esittää vaatimuksia vielä pitkän ajan kuluttua kaupan teosta. Asuntokauppaa tehdään usein yksityisten välillä ja ajan kuluessa myös virheen selvittäminen hankaloituu. Ostajan tulee pyrkiä ottamaan selko kaupan kohteesta ennen kauppaa ja myös sen jälkeen, kun on saanut asunnon hallintaansa.

Reklamaation lopullinen määräaika

Asuntokauppalaissa on asetettu asunto-osakkeen reklamaatiolle myös virheen havaitsemisesta riippumaton lopullinen määräaika. Ostajan on aina ilmoitettava myyjälle asunnon virheestä ja vaatimuksistaan viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun asunnon hallinta luovutettiin hänelle. Jos reklamaatiota ei tehdä ajoissa, ostaja menettää oikeutensa myyjää kohtaan. Tästä voidaan poiketa vain, jos myyjä on menetellyt poikkeuksellisen moitittavasti.

 

Lue lisää reklamaatiosta uuden asunnon kaupassa!

Nopeaa apua lakiasioihin.