Rikosprosessin tavoitteet kertovat sen mihin prosessilla pyritään. Tärkeimpänä rikosprosessin funktiona pidetään rikosvastuun toteutumista. Uhka rangaistuksesta ohjaa ihmisten käyttäytymistä ja käsitystä kielletyn ja sallitun toiminnan rajoista. Pelkät kiellot itsessään ovat osoittautuneet merkityksettömiksi, siksi julkinen valta käyttääkin tarvittaessa pakkovaltaa rikollisten kiinni ottamiseksi ja rangaistusten määräämiseksi. Ensimmäinen rikosprosessin tarkoitus liittyy siten tekijään.

Rikosprosessin tavoitteet – oikeusturva

Rikosprosessissa on huolehdittava kaikin tavoin yksilön oikeusturvan toteutumisesta. Tämä tarkoittaa mm. tiukkaa lakisidonnaisuutta pakkokeinojen käytössä. Valtasuuntauksena oleva perusoikeusmyönteinen ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta-ajattelu on edelleen lisännyt oikeusturvakysymysten merkitystä rikosprosessissa. Oikeusvaltion periaatteisiin kuuluu mm. se, että prosessissa noudatetaan prosessuaalista eli menettelyllistä oikeudenmukaisuutta.

Oikea lopputulos on myö tavoite

Rikosvastuun toteutumista ja yksilön oikeusturvan toteutumista voidaan jossain määrin pitää ristiriitaisina tavoitteina. Rikosvastuun toteutumisella tähdätään usein siihen, että rikoksen asianomistaja saa oikeutta. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on kajottava yksilön, ainakin rikoksesta epäiltyjen, perusoikeuksiin. Yhtenä prosessin keskeisenä tavoitteena voidaan pitää myös aineellisesti oikeaan lopputulokseen pääsemistä.

Nopeaa apua lakiasioihin.